Film

Promofilmpje

Foto's


Opname 26 mei: V.l.n.r. Kees Hofstra, Gerben Akkerman, Fedde v.d.Berg en Popke de Vries
worden ernstig toegesproken door veldwachter Bijl.


Zondag 26 mei: V.l.n.r. Fedde v.d.Berg, Gerben Akkerman, Popke de Vries, Martje Witvoet en Kees Hofstra.
Martje Witvoet stelde de koets en paard beschikbaar voor deze scene.


Fedde v.d.Berg bestudeert de tekst van veldwachter Bijl


Even tijd voor een bakkie


Blijven oefenen


1. Ferdinand Domela Nieuwenhuis, 1888. (Bron IISG, foto: W. Koolstra)


2. Tinus Veenstra op oudere leeftijd. ( Bron Veenstra's boek: De worstelende mens..., fotograaf onbekend))


3. Is de schuur bij café Zwart waarin Domela zijn toespraken hield. (Bron Jan Koops /archief HVA)


4. Woning van armenvoogd Van Rozen (Bron archief HVA)


5. Woning Veenbaas, met het aangebouwde winkeltje zichtbaar (Bron archief HVA)


6. Schilderij van een plaggenhut (Bron: S.Teijema Zutphen)


7. Compagnonshotel 1946, achter dit hotel vond de voorstelling “Hongerproces” plaats in een tent (bron S.Veen)


8. Aankondiging toneelstuk 1946. (Bron Nieuwe Ooststellingwerver, april 1946. NB: 1892 had 1893 moeten zijn)


9. Scene uit toneelstuk 1946. (Bron Tresoar, fotograaf onbekend)

Home