Film

Nadere info volgt.Foto's


Fedde v.d.Berg bestudeert de tekst van veldwachter Bijl


Even tijd voor een bakkie


Blijven oefenen


1. Ferdinand Domela Nieuwenhuis, 1888. (Bron IISG, foto: W. Koolstra)


2. Tinus Veenstra op oudere leeftijd. ( Bron Veenstra's boek: De worstelende mens..., fotograaf onbekend))


3. Is de schuur bij café Zwart waarin Domela zijn toespraken hield. (Bron Jan Koops /archief HVA)


4. Woning van armenvoogd Van Rozen (Bron archief HVA)


5. Woning Veenbaas, met het aangebouwde winkeltje zichtbaar (Bron archief HVA)


6. Schilderij van een plaggenhut (Bron: S.Teijema Zutphen)


7. Compagnonshotel 1946, achter dit hotel vond de voorstelling “Hongerproces” plaats in een tent (bron S.Veen)


8. Aankondiging toneelstuk 1946. (Bron Nieuwe Ooststellingwerver, april 1946. NB: 1892 had 1893 moeten zijn)


9. Scene uit toneelstuk 1946. (Bron Tresoar, fotograaf onbekend)

Home